Lovepedal Echo Baby

  • Manufacturer: Lovepedal
| more
Echo Baby daje ciepłe, studyjnej jakości opóźnienie do 760ms.
Dynamiczna modulacja oznacza, że prędkość i głębokość efektu dobierane są automatycznie w momencie ustawiania czasu opóźnienia. Dzięki temu efekt nie wymknie się spod kontroli i nie będzie przesadzony przy jednym ustawieniu czasu ani niewystarczający przy innym. Gdy zmniejszymy czas opóźnienia, modulacja delikatnie przyspieszy i jednocześnie zwiększy się jej głębokość.

Gdy charakter modulacji zostanie raz ustawiony - okaże się, że brzmi dobrze bez względu na to jaki zostanie ustawiony czas opóźnienia. Dzięki "Dynamic Modulation", nie trzeba regulować modulacji przy każdej zmianie czasu opóźnienia.

Przytrzymanie przełącznika przez 2 sekundy wprowadza urządzenie w tryb Modulation Edit Mode (sygnalizowane przez migającą diodę). Wtedy za pomocą pokrętła należy ustawić żądaną ilość modulacji (najlepsze ustawienia - pomiędzy "godziną" 9 i 12).
Przekręcenie gałki do końca w lewo spowoduje wyłączenie modulacji. Aby wyjść z trybu edycji, należy ponownie przytrzymać przełącznik przez dwie sekundy. Urządzenie powróci do normalnego trybu, w którym gałka reguluje prędkość. Efekt zapamiętuje ustawienia modulacji nawet po odłączeniu od prądu.

Echo Baby jest wyposażony dodatkowo w wewnętrzne regulatory Mix, Ilość powtórzeń oraz Master Volume.